Politiets Pensjonistforbund

Vi ivaretar felles økonomiske, sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser for pensjonister innenfor politi og andre administrasjonsgrener og institusjoner under Justisdepartementet.

Flere nyheter…

Om oss

Politiets Pensjonistforbund

Politiets Pensjonistforbund skal tilstrebe et godt samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger og andre organisasjoner som støtter organisasjonens formål

Fra PF til PPF

Ditt medlemskap blir automatisk overført til PPF. Dersom du ikke ønsker dette må du melde fra til ppf@pf.no. Gjennom medlemskap i PPF oppnås de samme medlemsfordelene som i PF. NB! Husk at PF forsikring er knyttet til medlemskapet i PPF.

Bli medlem

Organisasjonen skal tilstrebe et godt samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger og andre organisasjoner som støtter organisasjonens formål.

Forside forsiking 2020

Medlemsfordeler

Som medlem i Politiets Pensjonistforbund vil du ha samme medlemsfordeler som i Politiets Fellesforbund (PF). Du får rabatter og andre tjenester innen bil, økonomi, forsikring m.m.

Pensjonistnettverket - samtale på kjøkken

Pensjonistnettverket

Pensjonistnettverket er et tilbud om støtte og hjelp til alle medlemmer og medlemmers nærmeste familie når de har hverdagslige behov eller har vært utsatt for særlig belastende hendelser eller situasjoner.

Les mer…

Pensjon illustrasjon

Pensjon

Pensjon består av 3 hovedelementer:

  • Pensjon fra Folketrygden
  • Tjenestepensjon fra arbeidsgiver
  • Egen pensjonssparing.

Les mer…