PPF – årsfornyelsen 2017 – PF Forsikring

1. Frivillige kollektive forsikringer Innboforsikring – Codan Uendret pris for 2017. Indeks (forventet økning av skadeutbetalinger) for innbodekninger er satt til 3,2% for 2017. PF …

PPF – årsfornyelsen 2017 – PF Forsikring Les mer »