Resolusjon fra Landsmøtet PPF på Sundvollen 2019

  Stortinget vedtok at løpende pensjoner skulle reguleres tilsvarende lønns- og prisveksten minus 0,75%. I begrunnelsen lå tanken om fordeling mellom generasjonene, at dagens pensjonister …

Resolusjon fra Landsmøtet PPF på Sundvollen 2019 Les mer »