Alle foreninger- og lag i PPF må svare på tilsendt spørreundersøkelse – frist 14.1.22

Den 9. desember 2021 sendte forbundsstyret i PPF ut et spørreskjema til alle lag- og foreninger. Svarfristen er 14. januar 2022, og det er viktig at alle som skal svarer på de spørsmålene som stilles. Det gir forbundsstyret et mye bedre grunnlag for sine vurderinger.

– Vi trenger å skaffe oss en best mulig oversikt over hvordan praksisen er lokalt før vårt møte med politidirektøren 1. februar for å drøfte PPF-medlemmers adgang til politibygg og økonomisk støtte til lag- og foreninger, forteller forbundssekretær Magne Rustad.

Samlige lag- og foreninger har fått spørreskjemaet, og straks oppunder jul har forbundskontoret mottatt 18 svar. – Vi vil at alle svarer, sier Magne Rustad, slik at vi har et best mulig diskusjonsgrunnlag når forbundsleder Bjørn Egeli og jeg møter politidirektøren.

Slik ser side 1 spørreundersøkelsen ut.