|

Almanakken utgår

Landsmøtet 2019 vedtok å avvikle almanakken. Litt vemodig og noen vil nok også savne den. Men en organisasjon må styre til det beste for medlemmene totalt sett. Undersøkelser blant medlemmene har vist at det er en svært liten andel som har benyttet seg av almanakken. Begrunnelsen for avgjørelsen er den at kostnadene til trykk og distribusjon kan brukes enda bedre til medlemmenes beste.

Almanakken ble den 6.9. fjernet som valg i medlemsregisteret og «min side» ble oppdatert tilsvarende.