Årshjulet for PPFs lag- og foreninger

Vi minner om Årshjulet som er en god hjelp for driften i PPFs lag- og foreninger. Følges «hjulet» – som i realiteten er en dreiebok eller plan – går mye av virksomheten av seg selv.

Det er viktig at tidsfrister og annet overholdes, og at PPF sentralt (kontoret) får de rapporter det bes om. Det er med på å sikre driften – og økonomien.

Eventuelle spørsmål rettes til forbundskontoret.