Årsmøte i Aust-Agder PPF

Godt oppmøte på årsmøte til Politiets pensjonistlag Aust-Agder da forbundsleder Bjørn Egeli holdt et innlegg om aktuelle saker som det jobbes med sentralt.

– Trygdeoppgjøret, tilgang lokale politibygg, nettverket, SAKO-avtalen, og politipensjonistene som ressurs var saker som ble berørt.

Aktive og lyttende politipensjonister under årsmøtet til Aust-Agder PPF.