Begravelsesstøtte – en del for forsikringen (Pensjonistpakka)

PF Forsikring tilbyr forsikring ved dødsfall som en del av Pensjonistpakka til en estimert pris av kr. 712.- pr. år opp til 75 år som utløser 1 G ved død.

Som en del av Pensjonistpakka trenger ikke den nye forsikringen egenerklæring om helse, noe som ville blitt krevet ved opprettelse av en separat dødsfallforsikring. Alternativt til egen dødsfallforsikring vises det til kloss på kloss forsikring hvor det kreves egenerklæring om helse.

Prisen på dødsfallforsikringen vil være flat uavhengig av alder i forsikringsintervallet 57 – 75 år. Muligheten for dødsfallforsikring er forberedt av PF Forsikring og kan tas raskt inn etter en beslutning. PF Forsikring minner også om muligheten medlemmene har for å dele opp betalingen i måneder, kvartal eller år.

Forbundsstyret ble gitt fullmakt til å gjøre vedtak i denne saken da den var til behandling i forrige landsmøte, men den ble fremmet på landsmøtet nå i oktober 2021 da enkelte forhold fortsatt ikke var helt avklart. Saken ble derfor fremmet på nytt som egen landsmøtesak på Sundvolden med en positiv innstillingen fra forbundsstyret i PPF om å legge denne inn som en del av PF Forsikrings pensjonistpakke.

Forbundsstyrets innstilling: Begravelsesstøtte tas inn som en del av den kollektive forsikringen.

Landsmøtets vedtak: Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.