Bistand til bokprosjekt – Politiets transportmidler

Politiets Pensjonistforbund har fått en anmodning om bistand til bokprosjektet «Politiets Transportmidler»                                                                                                              Prosjektet har nå kommet et skritt videre i det styret i Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS)
v/nestformann Vidar Refvik har gitt meg (Magnar Skaret) i oppdrag å skrive en bok om «Politiets
transportmidler». Håper dere kan ta inn en omtale av bokprosjektet på hjemmesiden, og i
neste nummer av Politipensjonisten.

Dette bistår vi gjerne med og sender oppfordringen videre til våre pensjonister.

Se vedlagte brev

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Rull til toppen