Fagkonferansen 2024 til hotell Scandic Ambassadeur i Drammen

Et av kulepunktene i handlingsplanen er at «PPF skal videre arbeide for; i året mellom landsmøtene, å arrangere en fagkonferanse for lokallagslederne». Tidligere har vi brukt ledersamling som begrep, men i og med at handlingsplanen nå legger opp til «fagkonferansen» vi endrer vi det – uten at dette nødvendigvis endrer veldig på realitetene. Styret i PPF besluttet i møte for jul 2023 at samlingen legges til Drammen. 

Konferansen er lagt til uke 16 fra 16.-18.4 på hotell Scandic Ambassadeur i Drammen.  Dette er halvannen måned tidligere enn tidligere. Det er derfor viktig at det sendes ut et forhåndsvarsel om konferansen til lokallagene/-lederne nå, og at vi kommer i gang med et program. Forbundskontoret tar seg av utsendelse av forhåndsvarsel, og etter hvert innkalling/påmelding til konferansen tilpasset avtalen vi har med hotellet om frister.

Det utarbeides et forslag til program av forbundskontoret og kontaktpersonene i de sakene som angår Pensjonistnettverket.

Det legges opp til at programmet er klart, og blir behandlet i februar 2024.

Forbundskontoret sender ut invitasjon til lederseminaret over nyttår og utarbeider et forslag til møteprogram til første styremøte i 2024.