|

Flertallet på Stortinget sier nei

Mottatt fra Egil Haaland

SV og Frp ville ha stort løft for minstepensjonister

Flertallet sier nei til å heve minstepensjonen over fattigdomsgrensen

Les mer…..