|

Fra Landsmøtet i PPF 2019 på Sundvolden

Politidirektøren

Politidirektør Benedicte Bjørnland blir her takket for et meget interessant foredrag av Leder i Politiets Pensjonistforbund Bjørn Egeli