Fremtidsfullmakt

Vedlagt et nyttig skriv fra Fylkesmannen.no.  Fremtidsfullmakten er et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål.  Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakten slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til èn eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Fremtidsfullmakt

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Rull til toppen