Krav til statsbudsjettet 2021

Pensjonistforbundet og SAKO har overlevert utdypede og forsterkede krav til statsbudsjettet 2021. 
                                                                                                                                  Politiets Pensjonistforbund er, som SAKO-medlem, en viktig bidragsyter ved utarbeidelse av kravene. Flere av kravene er en oppfølging av arbeidet med vår gjeldende handlingsplan.  Dette gjelder for eksempel kravet om forhandlingsrett, kravet til bortfall av underreguleringen på 0,75% og kravet om bedre munnhelse/billigere tannbehandling for eldre.
                                                                                                                                 Dette viser viktigheten av vårt samarbeid med Pensjonistforbundet og de øvrige SAKO-organisasjonene.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Rull til toppen