|

Krav til statsbudsjettet 2021

Pensjonistforbundet og SAKO har overlevert utdypede og forsterkede krav til statsbudsjettet 2021. 
                                                                                                                                  Politiets Pensjonistforbund er, som SAKO-medlem, en viktig bidragsyter ved utarbeidelse av kravene. Flere av kravene er en oppfølging av arbeidet med vår gjeldende handlingsplan.  Dette gjelder for eksempel kravet om forhandlingsrett, kravet til bortfall av underreguleringen på 0,75% og kravet om bedre munnhelse/billigere tannbehandling for eldre.
                                                                                                                                 Dette viser viktigheten av vårt samarbeid med Pensjonistforbundet og de øvrige SAKO-organisasjonene.