|

Krav til statsbudsjettet for 2021

PPF har inngått en ny samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene, denne ble formalisert i møte den 26.11.2019 og erstatter avtalen av 23.9.2013. SAKO er betegnelsen for landsomfattende pensjonistorganisasjoner i offentlig sektor og består av; Politiets Pensjonistforbund, Telepensjonistenes Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Pensjonistforbund, Statens Vegvesen Pensjonistforbund, Postens Pensjonistforbund, Fagforbundet og LO-Stats pensjonistutvalg.

Hensikten med dette samarbeidet er selvsagt at vi i sammen står sterkere. Pensjonistforbundet organiserer ca. 250 000 medlemmer og de landsomfattende pensjonistorganisasjonene i Staten ca. 20 000 medlemmer.

I møte den 26.11. ble vi enige om hvilke krav vi i fellesskap skal fremme til statsbudsjettet for 2021. Hvert år i desember møter pensjonistorganisasjonene statsråden for å fremme sine krav. For SAKO-organisasjonene er det Pensjonistforbundet ved leder Jan Davidsen som fremlegger kravene.

Les mer Krav-til-statsbudsjettet-for-2021.pdf