Nettverksliste for Politiets Pensjonistnettverk – oppdatert liste 27.2.24

Distrikts- og kontaktpersoner

Lederne i foreningene/lagene innen et politidistrikt er utpekt som distriktsrepresentant og representerer de øvrige i saker/forhold som besluttes på politimesternivå. Dette gjelder ikke forhold som angår Pensjonistnettverkets oppgaver.

Listen er oppdatert pr. 27. februar 2024. Se fanen Politiets Pensjonistnettverk