Ny spørreundersøkelse på gang til lag- og foreninger

Politiets Pensjonistforbund sentralt er nå i ferd med å sende ut nok et spørreskjema til lag- og foreninger. Det første skjemaet som ble sendt ut før jul, handlet om behovet for bruk av politibygg. 

Det nye skjemaet handler om hvilken adgang PPF-medlemmer faktisk har til politibygg og andre fasiliteter, forteller forbundssekretær Magne Rustad.

Skjemaet er sendt ut i disse dager med svarfrist 8. mars. Sist vi sendte ut et spørreskjema ble det besvart av samtlige lag- og foreninger. Vi håper og tror på like stor oppslutning denne gang. Vi er faktisk helt avhengig av det for å komme videre i vårt arbeid med denne saken, understreker Magne Rustad.

PPF har en ny spørreundersøkelse på gang. Helt imperativt at alle lag- og foreninger svarer.