Ny utgave av PPFs dreiebok – Årshjul

Politiets Pensjonistforbund har nå ajourført sin dreiebok – Årshjul – for virksomheten i lag- og foreninger.

Dreieboken er et utmerket hjelpemiddel i arbeidet, som PPF sentralt oppfordrer alle lag- og foreninger til å bruke. Rapporteringsrutiner og annet kommer klart frem, og følger man Årshjulet er man sikret et godt arbeidsår.

Årshjulet kan lastes ned fra denne siden. Lykke til!