|

NYHETER FRA POLITIETS PENSJONISTFORBUND

Innsendt av Forbundsstyremedlem  Egil Haaland

Hvem skal ha regningen når SPK har utbetalt 170.000 for mye til en pensjonist?    Dette sier Høyesterett i en fersk dom:

 

Se innlegg fra Fri Fagbevegelse….

 

Fra Forbundslederen:

 

Evaluering av pensjonsreformen

Jeg har klippet og limt fra sakspapirene til sentralstyremøtet i Pensjonistforbundet;

Referansegruppe, evaluering av pensjonsreformen

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen. Pensjonistforbundet er ikke med i dette utvalget. Men det er bebudet en referansegruppe som også skal bestå av gruppen eldre. Det vil være helt naturlig at Pensjonistforbundet blir denne gruppens representant. Hovedorganisasjonene skal også sitte i denne referansegruppen.

Om disse velger å bekle referansegruppen med politisk valgte personer er det naturlig at forbundsleder/generalsekretær er vår representant i samme gruppe. Om de imidlertid velger å sende sine pensjonseksperter så bør vi ha Ragnhild N. Dahl/ Sindre Farstad i denne gruppen.

På innspill og spørsmål fra meg om hvordan involvere SAKO organisasjonene i dette arbeidet ble det slått fast fra Davidsen at det skulle en selvsagt sørge for ble gjort på en tilfredsstillende måte. Jeg var veldig klar på at vi også har dyktige tillitsvalgte innen pensjon, og at vi forventet å bli brukt. Bare positiv respons på det. Dette følger jeg opp i sentralstyremøtene fremover.