Nytt liv i PPF i Harstad

Politiets Pensjonistforening i Harstad møttes til årsmøte 6.4.2022. De var veldig spente på om de skulle fortsette som en forening eller om de skulle legge den ned. Dette på grunn av at de hadde vanskeligheter med å få medlemmene til å ta på seg styreverv. 

I 2021 møtte fire medlemmer til årsmøte. Forleden kveld møtte 15 friske og raske pensjonister opp. Etter kaffeservering med hjembakte kaker og positiv velkomst og informasjon fra stasjonssjef Frank Sletten,  gjennomførte foreningen sitt årsmøte. 

Det var godt å høre at stasjonssjefen ønsket pensjonistene inn i Politihuset og at han verdsatte et godt, nødvendig og nyttig samarbeid med foreningen. 

Selve årsmøtet resulterte i at alle verv i styre og utvalg ble besatt, og foreningen lever videre med Grete Birkeland som dyktig leder med stort pågangsmot. Hun fikk med seg positive og flinke medarbeidere i sitt styre og til andre utvalg og komiteer. Foreningen har ca. 80 medlemmer. De har et ønske om at også de yngste pensjonistene møter opp på møter. Kaffetreff og turer de kommer til å arrangere. 

Nestleder i Politiets Pensjonistforbund – Martha Kalland – deltok med informasjon fra siste Landsmøte samt saker som forbundsstyret arbeider med. Hun fortalte også en god del om pensjonistnettverket i og med at hun er kontaktperson for dette på landsbasis.

Et meget hyggelig og positivt møte med håp om at foreningen etter pandemien skal komme seg «på fote» igjen. Alle satte stor pris på å se hverandre 

Bildet viser noen fra det nye styret samt andre fra velferdskomiteen samt revisor.

F.v.: Ingebjørg Holen, velferd, Inger Andreassen, velferd, Knut Grimsbo, revisor og nettverksmedarbeider, 
Geir Hagen, sekretær, Tone Didriksen, nestleder, Anne C Karlsen, valgkomite, 
Grete Birkeland, leder Willy Frøynes – kasserer- var ikke til stede.

Martha Kalland