|

Nytt PPF-lag i Lofoten og Vesterålen

Lofoten og Vesterålen PPF-lag ble stiftet 21. februar 2024. Den første formannen heter Gunnar Arne Disington. Vi gratulerer!

Det arbeides også hardt med å etablere et lag i Øst-Finnmark, og vi håper å få det til i løpet av våren.

Organisasjonsvekst er vanskelig. Det vi opplever i PPF er å få stadig nye medlemmer – som vi er meget glade for – men å etablere nye foreninger og lag, er vanskelig. Men ikke umulig. Derfor er vi svært glade for Lofoten og Vesterålen PPF-lag.