Nytt PPF prosjekt, Informasjons- og kommunikasjonstrategi

LM 2019 vedtok at PPF skal gjennomføre et prosjekt innen informasjon- og kommunikasjon med medlemmene for å vurdere mulighetene for om bladet og hjemmesiden kan utfylle hverandre bedre. Prosjektet sparkes i gang den 4.12. og avsluttes 31.3.2020. Prosjektet er organisert med en arbeidsgruppe og en styringsgruppe og rapporterer til forbundsstyret.

Arbeidsgruppen består av; Magne Rustad PPF sekretær (leder), Bjørn Jensseter Oslo PPF og Erik Inderhaug Politiforum.

Referansegruppen består av medlemmene; Britt Mari Rolseth Trøndelag S, Jan Martin Skulstad Bergen og Hordaland, Hilde Nordlund PF kommunikasjons avdeling, Jørn-Kr. Jørgensen redaktør Politipensjonisten og Oddbjørn Olsen redaktør Hjemmesiden.

De som har innspill til arbeidet oppfordres til å ta kontakt med prosjektleder Magne Rustad via epost eller telefon til kontoret eller til medlemmer av gruppene.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Rull til toppen