|

PPFs lederkonferanse 2018 på Quality Airport Gardermoen hotell

Her følger en oppsummering fra lederkonferanen på 2018 på Quality Airport Gardermoen hotell.

PPFs lederkonferanse 2018