PROSJEKT INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRAEGI

Vi informerer om at vi forsatt ikke har prosjektsamlinger grunnet situasjonen vi er i med covid-19. Noen av prosjektdeltakerne må benytte fly, hvor det nødvendigvis er trangt om plassen, for å møte på samlinger og man kommer også tett på folk i Oslotrafikken.

Vi er en gruppe pensjonister og er således noe mer utsatt i forhold til covid-19 enn folk flest. Helsen til den enkelte må gå foran selv om det er uheldig med lange avbrekk i prosjektarbeidet.

Smittesituasjonen følges nøye og vi vil gjenoppta prosjektsamlinger når situasjonen tilsier det.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Rull til toppen