Stor aktivitet ved PPF-kontoret i Nydalen

Ved PPFs kontor i Nydalen og på forbundslederens og forbundssekretæren hjemmekontorer, er det travel aktivitet om dagen. PPF har lokaler sammen med Politiets Fellesforbund og Politiforum i Gjerdrums vei 4; høyt oppe ligger PPFs lokaler, men medarbeiderne er det alltid mulig å få tak i pr. telefon eller e-post.

– Det vi arbeider mest med nå, er adgangen til politibygg, forteller forbundssekretær Magne Rustad. Forbundsstyret har nedsatt en arbeidsgruppe på fire som ser på ulike muligheter. En spørreundersøkelse er sendt urt, og det er viktig at lag- og foreninger svarer innen fristen som er 8. mars.

– Vi arbeider også med forberedelsene til lederkonferansen på Gardermoen 31.5.-2.6.. Konferansen er en samling av lokallagsledere i PPF, forbundsstyret og inviterte gjester. Tilgang til politibygg blir også her et tema, i tillegg til Organisasjonsutvalgets arbeid. 

– Vi har også nedsatt et utvalg om godtgjørelse til tillitsvalgte. Utvalget har også sendt ut en spørreundersøkelse, og selv om de har frist på sitt arbeid til høsten, kan det hende vi får høre litt fra dem. Vi holder på å legge programmet i disse dager.

Det vil delta ca. 60 tillitsmenn og gjester på konferansen i månedsskiftet mai-juni. – Vi gleder oss til å treffes igjen.

PPF og Forbundssekretær Magne Rustad
har Politiets Fellesforbund i ryggen

i Nydalen.