Innmeldingsskjema

Medlemskontingenten for 2018 er kr 300,- i Politiets Pensjonistforbund.
Etterlatte og ektefeller/samboer betaler kr 150,-.
Lokal kontigent kommer i tillegg.