Bli medlem

Innmeldingsskjema

Prisinformasjon

Medlemskontingenten er for tiden  kr 300,- i Politiets Pensjonistforbund.

Etterlatte og ektefeller/samboer betaler kr 150,-.

Lokal kontigent kommer i tillegg.