Bli medlem

Innmeldingsskjema – dette gjelder NYE medlemmer som IKKE automatisk overføres fra Politiets Fellesforbund – PF

Prisinformasjon

Medlemskontingenten er for tiden  kr 300,- pr. år i Politiets Pensjonistforbund.

Etterlatte og ektefeller/samboer betaler kr 150,- pr. år.

Lokal kontigent kommer i tillegg.