Pensjon

Pensjonreformen

Pensjonsreformen var en reform av det norske pensjonssystemet. Arbeidet ble påbegynt i 2001 av Stoltenberg-regjeringen.

SPK utenlandstjeneste

Midlertidig tjenestegjøring i en høyere lønnet stilling. Det har vært ulik praksis for hvordan pensjonsgrunnlaget ved medlertidig tjenestegjøring i en høyere stilling har vært praktisert og rapportert til Statens pensjonskasse.

Er du gullenkemann?

Gullenkepensjon har til nå vært forbeholdt kvinner og innebærer at enker etter menn, som ble innmeldt i offentlige tjenestepensjonsordninger før 01.10.76…

Rull til toppen