FRA PF TIL PPF

Ditt medlemskap blir automatisk overført til PPF. Dersom du ikke ønsker dette må du melde fra til PPF@pf.no.

Gjennom medlemskap i PPF oppnås de samme medlemsfordeler som i PF. NB! Husk at PF forsikring er knyttet til medlemskap i PPF.