Fra PF til PPF

Fra PF til PPF

Samarbeidsavtalen sikrer at medlemmer av PPF oppnår de samme medlemsfordelene som i PF. PPF er den eneste organisasjonen som vil ivareta pensjonistenes rettigheter.

Overgang til pensjonist

Samarbeidsavtale mellom PF og PPF

Fortsatt medlemskap i PF gir ingen ytterligere rettigheter som ikke også er sikret i PPF gjennom samarbeidsavtalen.

Forsikringer

Jeg er kjent med følgende ved overgang til PPF:

Følgende forsikringer gjelder ut måneden det er trukket premie for:

 • PF Liv- og uføreforsikring. Du har rett til å fortsette forsikringen til individuell pris, uten egenerklæring om helse, innen seks måneder etter utmelding. Ta kontakt med PF Forsikring dersom du ønsker tilbud. Den nye forsikringen vil da gjelde frem til den maksimale aldersgrense i avtalen, som er 67 år. Tegnes forsikringen senere enn seks måneder etter utmelding, må du levere egenerklæring om helse. Denne må godkjennes av selskapet før forsikringen trer i kraft.
 • PF Ulykkesforsikring og PF Kritisk sykdom. Vi anbefaler å kjøpe PFs frivillige ulykkesforsikring som erstatning for denne (samme summer og vilkår). Dette må du selv ordne med. Kontakt PF Forsikring.
 • PF ID-tyveri- og WebSafe-forsikring

Har du kjøpt Kloss på kloss for deg selv eller ektefelle/samboer?

 • Kloss dødsfall videreføres automatisk.
 • Kloss uførhet gjelder ut den perioden det er betalt. Du har rett til å fortsette forsikringen til individuell pris, uten egenerklæring om helse, innen seks måneder etter utmelding. Kontakt PF Forsikring hvis du ønsker å få et tilbud. Tegnes forsikringen senere enn seks måneder etter utmelding, må du levere egenerklæring om helse.

Følgende forsikringer videreføres automatisk:

 • PF Kritisk sykdom
 • PF Helseforsikring
 • PF Barneforsikring
 • PF Private skadeforsikringer. Kontakt PF Forsikring ved eventuelle endringer.
 • PF Innbo Pluss. Du får giro/e-faktura halvårlig, i desember og juni.
 • PF Reise gjelder ut perioden den er betalt for. Deretter overføres du til PF Reise Pensjonist med samme vilkår. Du får giro/e-faktura halvårlig, i desember og juni.

Vi anbefaler PF Pensjonistforsikring
Innbo Pluss, Reise, Ulykke ID-tyveri og WebSafe til PF-pris!   Les mer hos PF Forsikring

Ønsker du PF Pensjonistforsikring eller andre forsikringer, eller har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte PF Forsikring. forsikring@pf.no | 23 16 31 00 | www.politipensjonisten.no/forsikring

PPF lokalavdelinger
Sjekk: https://politipensjonisten.no/lag-og-foreninger