Fra PF til PPF

Fra PF til PPF

Samarbeidsavtalen sikrer at medlemmer av PPF oppnår de samme medlemsfordelene som i PF. PPF er den eneste organisasjonen som vil ivareta pensjonistenes rettigheter.

Overgang til pensjonist – Oppdatert 8.8.2019

 

Samarbeidsavtale mellom Politiets Fellesforbund (PF) og Politiets Pensjonistforbund (PPF)

Formålet med samarbeidsavtalen er å bidra til:

         at nåværende og fremtidige medlemmer i de to organisasjonene opprettholder god kontakt, samarbeid og samhold til felles beste

         å gjennomføre en automatisk overgang av medlemmer fra PF til PPF ved oppnådd aldersgrense, og/eller dersom man blir pensjonert etter andre bestemmelser. De av PFs medlemmer som ikke ønsker medlemskap i PPF må varsle om dette

         at medlemmene i PPF gis tilgang til de medlemsavtalene som er, eller vil bli fremforhandlet av PF

 

Forsikringer

Følgende forsikringer gjelder ut måneden det er trukket premie for, og opphører deretter:

         PF Liv- og uføreforsikring. Du har rett til å fortsette forsikringen til individuell pris, uten egenerklæring om helse, innen seks måneder etter utmelding. Ta kontakt med PF Forsikring dersom du ønsker tilbud. Den nye forsikringen vil da gjelde frem til den maksimale aldersgrense i avtalen, som er 70 år. Tegnes forsikringen senere enn seks måneder etter utmelding, må du levere egenerklæring om helse. Denne må godkjennes av selskapet før forsikringen trer i kraft.

         PF Ulykkesforsikring og PF Kritisk sykdom. Vi anbefaler å kjøpe PFs frivillige ulykkesforsikring som erstatning for denne (samme summer og vilkår). Dette må du selv ordne med. Kontakt PF Forsikring.

         PF ID-tyveri- og WebClean-up

 

Har du kjøpt Kloss på kloss for deg selv eller ektefelle/samboer?

         Kloss dødsfall videreføres automatisk.

         Kloss uførhet gjelder ut den perioden det er betalt, og opphører deretter. Du har rett til å fortsette forsikringen til individuell pris, uten egenerklæring om helse, innen seks måneder etter utmelding. Kontakt PF Forsikring hvis du ønsker å få et tilbud. Tegnes forsikringen senere enn seks måneder etter utmelding, må du levere egenerklæring om helse.

 

Følgende frivillige forsikringer videreføres automatisk:

• PF Kritisk sykdom

• PF Helseforsikring

• PF Barneforsikring

• PF Private skadeforsikringer. Kontakt PF Forsikring ved eventuelle endringer.

• PF Innbo Pluss. Du kan betale med e-faktura, avtalegiro, eller eventuelt papirfaktura.

• PF Reise gjelder ut perioden den er betalt for. Deretter overføres den til PF Reise Pensjonist med samme vilkår.

 

 Vi anbefaler PF Pensjonistforsikring

         Innbo Pluss, Reise, Ulykke, ID-tyveri og WebClean-up til PF-pris!

         Ønsker du PF Pensjonistforsikring eller andre forsikringer, eller har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte PF Forsikring:

o   post@forsikring.pf.no | 23 16 31 00 | politipensjonisten.no/forsikring  

Rull til toppen