Lokale lag og foreninger

PST-pensjonistenes forening

Randi Flatla Helgheim

Minåsveien 9
0891 Oslo

Tlf. 975 44 145
E-post: pstppf@gmail.com

Politiets Pensjonistforening Vest-Finmark

Per Valved

Batteriet 2
9600 Hammerfest

Tlf. 481 01 802
E-post: vestfinnmarkppf@gmail.com

Politiets Pensjonistforening Harstad

Grete Birkeland

Trondenesveien 58
9404 Harstad

Tlf. 915 72 267
E-post: ppfharstad@gmail.com

Politiets Pensjonistforening Salten

Stiftet  12.11.1985

Oddbjørn Olsen

General Fleischersgate 7
8003 Bodø

Tlf. 411 29 500
E-post: saltenppf@gmail.com

Mosjøen Politipensjonistlag

Roald Kjønnås

Fustvatnet
8664 Mosjøen

Tlf. 400 74 930
E-post:mosjoenppf@gmail.com

Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør

Arne Engtrø

Øvre Granåslia 3
7047 Trondheim

Tlf. 481 61 968
E-post: sortrondelagppf@gmail.com

 

 

Politiets Pensjonistforening Sunnmøre

Lars Tolo

Postvegen 96
6040 Vigra

Tlf. 952 71 002
E-post: sunnmoreppf@gmail.com

Politipensjonistene i Bergen og Hordaland

Stiftet 27.05.1974

Jan Gunnar Bøe

Åsane Senter 54 C
5116 Ulset

Tlf. 928 96 464
E-post: bergenoghordalandppf@gmail.com

Politiets Pensjonistlag Haugaland og Sunnhordland

Torger Klungtve Stødle

Nedstrandvegen 1420
5560 Nedstrand

Tlf. 452 55 442
E-post: haugalandogsunnhordalandppf@gmail.com

Vest-Agder Politipensjonistlag

Stiftet 12.3.1986

Svein Vasby

Pileveien 26
4515 Mandal

Tlf 909 35 315
E-post: vestagderppf@gmail.com

Politiets Pensjonistlag Aust-Agder

Stiftet 06.05.1992

Odd Arild Skeivoll

Reiersølveien 281

4820 Froland

Tlf. 977 17 120
E-post: austagderppf@gmail.com

Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag

Stiftet 10.11.1992

Ole Peder Eikenes

Minnehallveien 8A
3290 Stavern

Tlf. 951 20 509
E-post: larvikogsandefjordppf@gmail.com

Ringerike Politipensjonistlag

Stiftet 13.01.2004

Jon Onshus

Huginveien 20
3518 Hønefoss

Tlf. 958 67 351
E-post: ringerikeppf@gmail.com

Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum

Tom Erik Søreide

Gerhard Munthes vei 42,
1344 Haslum

Tlf. 969 17 504
E-post: askerogbaerumppl@gmail.com

Politiets Pensjonistlag Gudbrandsdal

Hallgeir Jens Larsen

Nermovegen 14
2640 Vinstra

Tlf. 952 28 189
E-post: gudbrandsdalppf@gmail.com

Politiets Pensjonistforening Solør

Hans Johan Finne

Måsågreinveien 10
2436 Våler i Solør

Tlf. 915 95 545
E-post: solorppf@gmail.com

Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening

Reidar Linna

Finnskogveien 247
2224 Austmarka

Tlf. 481 23 663
E-post: reilinna@online.no

Follo Politiets Pensjonistforening

Stiftet 06.04.2011

Arvid Tomasgård

Fugleveien 29
1447 Drøbak

Tlf: 480 57 786
E-post: folloppf@gmail.com

Politiets Pensjonistlag Fredrikstad

Stiftet 03.05.1983

Bjørn Aas

Grenaderveien 27
1719 Greåker

Tlf. 982 20 852
E-post: fredrikstadppf@gmail.com

Politiets Pensjonistlag, Halden

Stiftet 29.04.1986

Dagfinn Ødegaard

Sølvgata 18
1767 Halden

Tlf. 992 86 511
E-post: haldenppf@gmail.com

Kripospensjonistene

Stiftet 25.09.1997

Svein Kjus

Brånåslia 1 A
2019 Skedsmokorset

Tlf. 907 44 187
E-post: kriposppf@gmail.com

Politihøgskolens Pensjonistforening

Stiftet 17.10.2001

Jarle Evanger

Langerudsvingen 23
1187 Oslo

Tlf. 907 93 368
E-post: phsppf@gmail.com

Politiets Pensjonistforening Troms

Stiftet 26.04.1994

Hans-Thore Hanssen

Kokkveien 11
9014 Tromsø

Tlf. 951 91 533
E-post: tromsppf@gmail.com

Politiets Pensjonistlag Narvik

Atle Pettersen

Sjøveien 25
8517 Narvik

Tlf. 905 24 119
E-post: narvikppf@gmail.com

Ranapolitiets Pensjonistlag

Stiftet 19.1.1998

Reidar Andersen

Vasaveien 10
8610 Mo i Rana

Tlf. 909 56 257
E-post: ranappf@gmail.com

Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord

Bente Markhus

Skaldevegen 3
7725 Steinkjer

Tlf. 906 75 615
E-post: ppftrondelag.nord@gmail.com

 

Politiets Pensjonistforening Nordmøre og Romsdal

Arild Angen

Skrenten 13 D
6411 Molde

Tlf. 950 21 148
E-post: nordmoreogromsdalppf@gmail.com

Sogn og Fjordane Lensmann/Politi Pensjonistlag

Stiftet 06.12.1995

Atle Førde

Ytrebygdsveien 9
5251 Søreidgrend

Tlf. 975 94 879
E-post: sognogfjordaneppf@gmail.com

Lensmannsetatens Pensjonistlag, Hordaland

Harald Andersen

Markaneset 3
5251 Søreidgrend

Tlf. 908 30 933
E-post: lphordalandppf@gmail.com

Rogaland Politidistrikts Pensjonistllag

Stiftet 1.4.1986

Øyvind Sæbø

Ulsbergkroken 10
4034 Stavanger

Tlf. 913 64 184
E-post: rogalandppf@gmail.com

Politiets Pensjonistlag Kristiansand

Stiftet 11.4.1988

Jan Kruse

Setesdalsveien 258
4618 Kristiansand

Tlf. 916 91 300
E-post: kristiansandppf@gmail.com

Politiets Pensjonistlag Telemark

Ronald Haaland

Slottsbrugate 37
3913 Porsgrunn

Tlf. 480 28 242
E-post: telemarkppf@gmail.com

Tønsberg og Horten Politipensjonistlag

Ole Moen

Otto Engers gate 23
3181 Horten

Tlf. 412 71 766
E-post: tonsbergppf@gmail.com

Politipensjonistene i Buskerud

Jorun Andersen

Kløverveien 3
3300 Hokksund

Tlf. 924 89 930
E-post: buskerudppf@gmail.com

Politiets Pensjonistforening Vestoppland

Stiftet 28.04.1986

Bjørn Anders Hoff

Amundrudveien 112
2770 JAREN

Tlf. 909 83 465
E-post: vestopplandppf@gmail.com

Politiets Pensjonistlag Østerdal

Stiftet 24.8.1994

Per Erik Skaugrud

Andreas Grøttingsvei 42
2408 Elverum

Tlf. 913 77906
E-post: osterdalppf@gmail.com

Hamarpolitiets Pensjonistlag

Kjell Vidar Holmen

Brumundvegen 400
2386 Brumunddal

Tlf. 976 90 169
Epost: hamarppf@gmail.com

Politiets Pensjonistforening Romerike

Tor Holthe

Erteløkka 15
1384 Asker

Tlf. 920 27 585
E-post: romerikeppf@gmail.com

Politiets Pensjonistforening, Moss

Stiftet 11.02.1986

Philip Harboe Bain

Jederveien 4
1511 Moss

Tlf. 911 46 707
E-post: mossppf@gmail.com

Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg

Tore Abrahamsen

Johan Nordtugsvei 10
1712 Grålum

Tlf. 905 33 113
E-post: sarpsborgppf@gmail.com

Oslo Politiets Pensjonistforening

Børre Walderhaug

General Laakesvei 40
2010 Strømmen

Tlf. 415 38 383
E-post: osloppf@gmail.com
Web: https://www.politipensjonisten-oslo.no/

Rull til toppen