Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening

Reidar Skjønsfjell

Markensvegen 19
2212 Kongsvinger

Tlf. 92015678
E-post: reidarskjonsfjell@gmail.com