Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening

Reidar Skjønsfjell

Markensvegen 19
2212 Kongsvinger

Tlf. 92015678