Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord

Bente Markhus

Skaldevegen 3
7725 Steinkjer

Tlf. 906 75 615
E-post: ppftrondelag.nord@gmail.com