Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør

Arne Engtrø

Øvre Granåslia 3
7047 Trondheim

Tlf. 481 61 968
E-post: sortrondelagppf@gmail.com