Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum

Ole Jan Kjendlie

Østskogveien 22,
3470 Slemmestad

Tlf. 948 25 413