Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum

Stiftet 23.9.1982

Ole Jan Kjendlie

Østskogveien 22,
3470 Slemmestad

Tlf. 948 25 413