Politipensjonistene i Bergen og Hordaland

Stiftet 27.05.1974

Jan Gunnar Bøe

Åsane Senter 54 C
5116 Ulset

Tlf. 928 96 464