Ringerike Politipensjonistlag

Stiftet 13.01.2004

Jon Onshus

Huginveien 20
3518 Hønefoss

Tlf. 958 67 351