65 delegater til PPF-landsmøtet

Hele 65 delegater fra 39 av 41 lag- og foreninger i PPF har meldt sin ankomst til PPF-landsmøtet den nest siste uken i oktober.

I tillegg kommer gjester, merkantile deltakere og andre, slik at det blir ca. 100 mennesker som møtes i PPF-regi på Sundvolden.

Firmaet Betel O Steen stiller med 2-3 biler og med et spesielt Landsmøtetilbud. De har ikke sagt noe om hvilke biler som blir å se, så delegatene og andre må leve i spenning. PF forsikring stiller også med en representant.

Landsmøtene i PPF er hyggelige samlinger hvor delegerte pensjonerte politifolk og sivilt tilsatte fra hele landet kommer sammen for å drøfte felles sak og ideer – og ikke minst for å ta stilling til ulike saker. Det sosiale er også en viktig del av Landsmøtet både i og utenfor møtesalen. Vi tror at vi også i år skal få et både godt og givende Landsmøte.

Forbundskontoret holder i disse dager på å forberede det hele. Saksdokumenter m.m. er på vei ut, og snart er delegatene underveis fra hele landet til tre dager på Ringerike.

65 delegater fra 39 av PPFs 41 lag deltar i landsmøtet.
PPF-landsmøtet 2021 skal ta stilling til flere viktige saker. Dette bildet er fra
et tidligere Landsmøte midt under en stemmeavgivning.