Aktuelle saker som skal opp på PPF landsmøtet i oktober

Det er flere saker som skal opp på PPF-landsmøtet i oktober. Vi nevner følgende: Avklare rettigheter for hel/halvbetalende medlemmer, Gjester til landsmøtene, Styrerepresentant for det lokale nettverket i lokal forening/lag, Utelukkelse fra PPF, Ekstraordinært landsmøte i 2022 og Begravelseskasse – oppfølging av sak fra Buskerud til forrige landsmøte.

I tillegg kommer valg og flere andre saker landsmøtet 2021 – som avholdes på Sundvolden Hotell – må ta stilling til.

Det kommer representanter fra PPFs foreninger – og lag over hele landet – og det skal være valg av styremedlemmer.

Årets landsmøte vil bli en hyggelig gjenforening av mange gamle kolleger og venner som ikke har sett hverandre på lenge pga. koronaen. Vi gleder oss til å møtes i den vakre naturen rundt Sundvolden.

PPF-landsmøtet i oktober skal ta stilling til flere viktige saker.