Almanakken har gått ut fra og med 2020

Det er flere av våre medlemmer som har kontaktet oss og spurt etter almanakken. Vi gjentar vår tidligere informasjon her på hjemmesiden og i bladet vårt, at det ble besluttet å avvikle almanakken på landsmøtet 2019.

Begrunnelsen er den at det er færre og færre av våre medlemmer som benytter almanakken og behovet for almanakken må veies opp mot kostnadene med trykk og distribusjon. Landsmøtets var av den oppfatning at disse midlene kan brukes enda bedre til medlemmenes beste.