PPF hjemmeside og Faceboksiden til Politiets Pensjonistforening

Fra 1. januar 2022 er redaktør av Politipensjonisten, Jørn-Kr. Jørgensen, engasjert av Forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund som arbeidende redaktør for forbundets Facebookside og av Hjemmesiden – www.politipensjonisten.no

Jørn-Kr. Jørgensen

Jørn har vært redaktør av Politipensjonisten i 13 år og er ikke på noen måte ukjent med og av våre medlemmer. Han er selv medlem av PPF etter 38 års tjeneste som seniorrådgiver innen informasjon- og samfunnskontakt ved Oslo politidistrikt.

– Jeg mottar gjerne tips og stoff, sier Jørn i en kommentar. Send det til meg – jornjoer@gmail.com – så finner vi en løsning for publisering enten på den ene eller andre plattformen. – Kommunikasjon er viktig og det er viktig at PPFs medlemmer møter hverandre på ulike arenaer, leser om ulike aktiviteter og at det er god drift i organisasjonen rundt om i landet.