Arbeidsoppdrag i Moskva?

Politidirektoratet har på vegne av Utenriksdepartementet kunngjort vedlagte arbeidsbeskrivelse for Politiets Pensjonistforbund. Evt. interesserte tar direkte kontakt med oppgitt kontaktperson i UD.

Magne Rustad, Sek PPF.