Årbok 2022 – Norsk Politihistorisk Selskap

En av PPFs samarbeidsorgbanisasjoner som PPF har samarbeidsavtale med, er Norsk Politihistorisk Selskap som samler politihistorisk interesserte fra hele landet – både i og utenfor etaten.

Selskapet utgir hvert år en Årbok – 2022-utgaven er i full produksjon og kommer i november. – Selskapet vil gjerne ha medlemmer, og som medlem får du boken gratis og frankofritt i posten. Se kontaktopplysninger for den som er interessert på årets bok. Ta kontakt!

Jon T. Kvikne var Årsskriftets initiativtaker og første redaktør. Skriftet går nå i sin 27. årgang. I omtrent halvparten av tiden har Jørn-Kr. Jørgensen vært redaktør, og redaksjonen er opptatt av å få frem politihistoriens bredde. Vi er derfor interessert i stoff og ideer. Ta kontakt med redaktøren på e-post: jornjoer@gmail.com – med tanker om politihistorisk stoff og artikler.