Året 2021 – og året 2022

Forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund arbeider kontinuerlig for medlemmenes beste. Tidlig på året er det regninger og økonomisaker som skal på plass.

Forleden dag var forbundskasserer Per Kåre Strand, forbundsleder Bjørn Egeli og forbundssekretær Magne Rustad opptatt med å få det hele på plass – klappet og klart til et nytt arbeidsår.

– Vi oppfordrer alle lag- og foreninger til å bruke vårt Årshjul, oppfordrer Bjørn Egeli. Det ligger på hjemmesidene våre –www.politipensjomnisten.no – under og kan søkes opp. Bruk ordet «årshjul» i søkefeltet, så kommer det hele opp til bruk for de ulike styrene rundt om i landet. Det hele er ment som en god hjelp i foreningsarbeidet.

Forbundskasserer Per Kåre Strand, forbundsleder Bjørn Egeli og forbundssekretær Magne Rustad.