Årets første Historieglimt fra Norsk Politihistorisk Selskap – 1-22

Nå foreligger årets første Historieglimt fra Norsk Politihistorisk Selskap – en av Politiets Pensjonistforbunds samarbeidspartnere.

Det er flere av PPFs lag – og medlemmer – som er medlem av Selskapet – og det er god plass plass til flere. Selskapet samler og tar vare på politihistorien i Norge og har et nært og levende samarbeid med Justismuseet i Trondheim som nettopp har tatt i bruk et nytt bygg; Det Militære Sykehus på Kalvskinnet.

Det er bl.a. politihistorien i Norge vi lærer av, og ingen kan fortelle så mye politihistorie som politipensjonistene. Derfor er Norsk Politihistorisk Selskap et interessefellesskap PPF støtter opp om og som norske politipensjonister også burde støtte.

Her er linken til årets første Historieglimt: