Årets første «Politihistorieglimt» fra Norsk Politihistorisk Selskap

Her publiserer vi videre årets første «Historieglimt» fra Norsk Politihistorisk Selskap. Selskapet er en av Politiets Pensjonistforbunds samarbeidspartnere, og vi formidler så gjerne deres nyhetsbrev til PPF-medlemmer.