Arnardo glimter til i «Historieglimt» fra Norsk Politihistorisk Selskap

Hele «Historieglimt» for desember 2023 er viet sirkusdirektør Arnardo som var en meget god venn med politiet; ikke bare i Oslo, men over hele landet.

Arnardo muntret opp som ingen andre kunne; også særlig er han kjent innenfor politiet fra de vel 25 årene han underholdt hver julaften i kantinen på Møllergaten 19. Du kan lese om det her.

Norsk Politihistorisk Selskap er en av Politiets Pensjonistforbunds samarbeidspartnere. Derfor publiserer vi deres nyhetsbrev.