Årsmøtet i lensmannsetatens pensjonistlag, Hordaland

Mangeårig leder i Lensmannsetatens pensjonistlag, Hordaland, Harald Andersen, har gitt fra seg klubben til Geir Duesund

 

Les mer…..