Årsmøtetid i PPF – husk dette

Det er årsmøtetid i Politiets Pensjonistforbund; en viktig begivenhet for alle våre 41 lag- og foreninger.

Sentralt får PPF fortløpende inn årsmøtedokumenter som i år har frist til ut april 2022 med gjennomføring av lokalt årsmøte på grunn av Covid-19. Vi minner om at det som skal sendes til PPF er: 

  • årsberetning 
  • referat fra årsmøte  
  • revidert regnskap 
  • samt at dokumentene signeres. 

De lag- og foreninger som ønsker å bli tatt med i vår søknad om mva. Kompensasjon, må påføre lagets/foreningens organisasjonsnummer på regnskapet.

Husk å sende inn årsberetning, referat fra årsmøte, revidert regnskap
og signerte dokumenter til PPF sentralt.