Årsskrift 2023 fra Norsk Politihistorisk Selskap

Hvert år siden starten gir Norsk Politihistorisk Selskap ut et Årsskrift – det 28. i rekken. Etter planenen foreligger årets skrift i begynnelsen av november.

Årsskriftet er en bok på ca. 200 sider som sendes gratis til Selskapets medlemmer og inneholder politihistorie på både «godt og vondt». Årets skrift er meget allsidig sammensatt og byr på noe for enhver smak.

Er du ikke medlem i Selskapet. Benytt muligheten nå. Skriv til Norsk Politihistorisk Selskap, P.B. 2094 Vika, 0125 Oslo og melde din interesse.

Norsk Politihistorisk Selskap ene en av Politiets Pensjonistforbunds samarbeidsorganisasjoner.

Politihistorie er kulturhistorie – noe vi alle har del i som tidligere ansatte i politi- og justisetaten.