Begravelsesstøtte – en del av forsikringen i PPFs Pensjonistpakke

PF Forsikring tilbyr forsikring ved dødsfall som en del av Pensjonistpakka til en estimert pris av kr. 712.- pr. år opp til 75 år som utløser 1 G ved død.

Som en del av Pensjonistpakka trenger ikke den nye forsikringen egenerklæring om helse, noe som ville blitt krevet ved opprettelse av en separat dødsfallforsikring. Alternativt til egen dødsfallforsikring vises det til «kloss på kloss forsikring» hvor det kreves egenerklæring om helse.

Prisen på dødsfallforsikringen vil være flat uavhengig av alder i forsikringsintervallet 57 – 75 år. 

Vi minner også om muligheten medlemmene har for å dele opp betalingen i måneder, kvartal eller år.

Det er en omfattende brosjyre under arbeid om de ulike forsikringsmulighetene som bl.a. vil bli gjort tilgjengelig på disse nettsidene når den foreligger.