Betydelig testamentarisk gave til Politiets Pensjonistforbund

På vegne av Forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund ønsker jeg å sende en ærbødig takk Torolf Støyva post mortem for en utrolig raus, overraskende og hyggelig testamentarisk gave til Politiets Pensjonistforbund (PPF). 

Det var Asker og Bærum tingrett som informerte PPF om gaven pålydende kr. 2 000 000. Gaven kom svært overraskende for forbundsstyret, men den varmer virkelig. Det er motiverende for PPF å få en anerkjennelse som dette. Torolf Støyva, som var pensjonsrådgiver i IF, var 96 år da han døde 9. mai i år. 

Støyva ble bisatt i Haslum krematorium 19. mai. PPF sendte i den anledning en bårebukett som en siste hilsen. Torolf Støyva ble tildelt PPFs hederstegn i 2003. 

Tidligere forbundsleder Kjell R. Bjerke har skrevet et minneord om Støyva i kommende utgave av «Politipensjonisten» som kommer i postkassene i midten av juni.

På vegne av Forbundsstyret i PPF – Bjørn Egeli – leder

Torolf Støyva